درباره ما

تیم ملو کالا یک فروشگاه می باشد که در سال 1390 پا به عرصه گذاشته است. این تیم در سال 1392 خود را در دنیای مجازی نیز ثبت نمود و شروع به فعالیت نموده است. تیم ملو کالا با کادری مجرب و با این هدف که یک باور جدید را به همه مشتریان خود شناسایی کند تا بتوانند یک انتخاب دقیق انجام دهد به سوی پیشرفت و رضایت مشتری گام نهاده است.